technologie dla budownictwa

Chemia budowlana

Dodatek TECH

Jest roztworem anionowym, powierzchniowo czynnym, o neutralnym PH. Dodatek ten pozwala na przygotowanie lekkich zapraw o podwyższonych właściwościach izolacyjnych zarówno termicznych jak i akustycznych, składających się ze spoiw hydraulicznych oraz dodatków lekkich typu: styropian (granulat), korek, perlit itd.

Dodatek TECH pozwala na bardzo dobrą obróbkę mieszanki, już od momentu jej przygotowywania, aż do momentu jej ułożenia, bez tworzenia się efektu rozwarstwienia składników, tworzenia się osadu lub pływania kruszyw lekkich. Pozwala uzyskać większą objętość mieszanki, eliminując jednocześnie problemy, często związane ze zbyt szybkim odparowaniem wody, bez zmiany czasu wiązania mieszanek cementowych. Właściwości techniczne tego produktu pozwalają na uzyskanie różnorodnych struktur betonów lekkich, a tym samym na otrzymanie zróżnicowanych współczynników izolacyjności, wytrzymałościowych czy wagowych. Ważną właściwością produktu TECH jest łatwość z jaką dodatek ten miesza się z wodą oraz szybkość jego reagowania chemicznego. Powoduje to, że mieszanka (cement – kruszywo lekkie) wzbogacona dodatkiem TECH, charakteryzuje się łatwością obróbki oraz lekkością, co pozwala na bezproblemowe układanie produktu końcowego.


zacieraczki do tynków

PL | EN | RUS

Tel./fax +48 32 214 64 51
biuro@techservice.info.pl
2010© Tech Service Polska

techservice cookies