qTranslate Cookie Test Sposób wykonania
technologie dla budownictwa

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża:
Zaprawa ma dobrą przyczepność do powszechnie stosowanych w budownictwie materiałów używanych do wznoszenia murów. Materiały te nie wymagają wcześniejszego specjalnego przygotowania, należy jedynie pamiętać, by oczyścić je z pyłów. Bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy powierzchnię betonu komórkowego należy zwilżyć wodą.

Proporcja mieszania suchych składników:
Składniki A : B = 1 opakowanie : 1 opakowanie
Na każde jedno opakowanie Składnika A przypada jedno opakowanie Składnika B

Uwaga:
Należy zawsze mieszać zawartość całego worka Składnika A i zawartość całego worka Składnika B (piasku).
Zamiast Składnika B można stosować płukany piasek budowlany dostarczony  na budowę  luzem, spełniający wymagania normy:PN-EN 12620:2004 o frakcji ziarna (d/D) G F 85 – 0/2mm. Na każdy worek Składnika A należy  dodać dokładnie  odmierzoną objętość 10,5 l ± 0,5 l piasku.

Proporcja dodawania wody:
około 8 litrów wody na 1 worek Składnika A + 1 worek Składnika B dla wymaganej wartości rozpływu równej 160 ± 10 mm zgodnie z PN-EN 1015-2:2000.
Ostateczną ilość wody należy dobrać doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, uwzględniając warunki otoczenia wraz ze składnikami całego procesu budowania (np. chłonności podłoża).

Przygotowanie zaprawy:
Mieszanie zaprawy murarskiej POLYTECH MP zaleca się wykonać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub przy użyciu betoniarki. Zaprawę przygotowuje się poprzez stopniowe wsypanie Składnika A do naczynia lub betoniarki z odmierzoną ilością wody i wymieszanie. Po wymieszaniu spoiwa z wodą, stopniowo, porcjami należy dodać Składnik B, aż do zaaplikowania całej zawartości worka. Zaprawę należy mieszać do czasu uzyskania jednolitej konsystencji tj. ok. 5 min.  Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użycia i zaleca się ją wykorzystać w ciągu 2 – 3 godzin, w zależności od warunków zewnętrznych otoczenia.

Nanoszenie zaprawy:
Zaprawę należy nanosić na całą powierzchnię murowanych elementów. Pierwszą warstwę należy zawsze układać na dokładnie wypoziomowanym fundamencie. Ilość zaprawy należy tak dobrać, aby jej nadmiar nie wypływał na zewnątrz spoiny. Ewentualny nadmiar wypływającej zaprawy należy usunąć. Należy zwrócić szczególną uwagę na całkowite wypełnienie spoiny, gdyż ma to istotny wpływ na przewodzenie ciepła w całej przegrodzie. Zalecana grubość spoin poziomych i pionowych wynosi 1 cm. Murowanie przeprowadza się tradycyjną techniką i narzędziami, względnie agregatem tynkarskim, zgodnie ze sztuką budowlaną.
Temperatura powietrza i podłoża powinna zawierać się w przedziale od +5 OC do +25OC
Nie należy dopuścić do zalania zaprawy (np. przez opady atmosferyczne) przynajmniej w pierwszych 6 godzinach od położenia zaprawy.

Przechowywanie:
W oryginalnych nie uszkodzonych workach oraz suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji.


zacieraczki do tynków

PL | EN | RUS

Tel./fax +48 32 214 64 51
biuro@techservice.info.pl
2010© Tech Service Polska

techservice cookies