145473585.1510298900.2.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not provided) Dane techniczne
technologie dla budownictwa

Dane techniczne

Polytech Therm

Zaprawa tynkarska izolująca cieplnie jest suchą mieszanką spoiw hydraulicznych z granulatem styropianowym i dodatkami zwiększającymi przyczepność do podłoża oraz plastyczność zaprawy. Jest nowoczesnym tynkiem termoizolacyjnym produkowanym w postaci suchej mieszanki.

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne

ciężar objętościowy suchej mieszanki 280 -320 kg/m3
ciężar objętościowy świeżej zaprawy 450 ± 5% kg/m3
ciężar objętościowy stwardniałej zaprawy 320 – 380 kg/m3
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach kat. CS I
przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia ≥ 0,03 N/mm2, FP: B
absorpcja wody W1
współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ ≤ 10
współczynnik przewodzenia ciepła T1 (λ≤ 0,1W/m*K)
trwałość (zamrażanie – odmrażanie) wytrzymałość na ściskanie kat. CS I
trwałość (zamrażanie – odmrażanie) ubytek masy ≤ 3%
reakcja na ogień klasa B-s1, d0
skład objętościowy spoiwa hydrauliczne – do 10% mieszanki;
granulat styropianowy – do 85%,
dodatki nieorganiczne do 5%

Wydajność z 1 worka (15 kg)        ~ 4,0 m2 przy grubości  1 cm (ok. 40-45 l świeżej zaprawy)
Zużycie wody                                   ~ 9 l/ 1 worek (15 kg)


zacieraczki do tynków

PL | EN | RUS

Tel./fax +48 32 214 64 51
biuro@techservice.info.pl
2010© Tech Service Polska

techservice cookies